The Juicy Bundle Deal

$ 27.00

.What You'll Receive 

Juicy Fruit Yoni Wash: 7.5oz

Fade Away Bikini & Face Scrub: 4oz